LIDMAATSCHAP

Inschrijven kan door middel van het inschrijfformulier. Het formulier kan worden ingeleverd bij de leiding.

Het verenigingsjaar loopt van september t/m juni. In overleg kan hiervan worden afgeweken.

Bij deelname aan een cursus of bij aanmelding als lid van een afdeling verplicht men zich tot betaling van het totale cursusgeld, c.q. jaarcontributie. In bijzondere gevallen kan het Bestuur restitutie toepassen.

Inning contributie:

De contributie wordt aan het begin van het seizoen gend op de volgende wijze:

Bewegen voor senioren: contant aan de zaal op de eerste les.

Overige cursussen: per bank via automatische afschrijving.

Afmelden:

Afmelden van het lidmaatschap dient te gebeuren bij de penningmeester, voor de contactgegevens zie Algemeen

Om onnodige administratie te voorkomen graag tijdig afmelden, vr aanvang van het nieuwe seizoen.

Deelname aan alle cursussen/afdelingen is op eigen risico.

Gedurende het seizoen zijn er geen lessen tijdens de vakanties van de basisscholen (zie Vakantierooster.htm).

Het bestuur houdt zich het recht voor gedurende het lopende seizoen met een afdeling te stoppen als het aantal deelnemers onder het minimum komt of wanneer er geen leiding beschikbaar is.